آلبوم من ◂ حضرت آیت الله سید حسن مرتضوی
دیدار آیت الله واعظ طبسی با آیت الله سید حسن مرتضوی شاهرودی