آلبوم من ◂ حضرت آیت الله سید حسن مرتضوی
حضور آیت الله سید حسن مرتضوی در مراسم غبار روبی حرم مطهر امام رضا (ع) توسط مقام معظم رهبری