آلبوم من ◂ حضرت آیت الله سید حسن مرتضوی
ملاقات حضرت آیت الله سید حسن مرتضوی شاهرودی با حضرت آیت الله بهجت(ره)